Конспект бінарного інтегрованого заняття для дітей спеціальної групи з загальним недорозвитком мовлення «Тепло долонь і розуму, і серця я Україні милій віддаю!»

Конспект бінарного заняття містить нестандартні форми організації дітей, інноваційні методи і прийоми роботи з дошкільниками, які мають загальний недорозвиток мовлення та особливі потреби. Запропоновані методи і прийоми роботи з малятами забезпечують реалізацію корекційних, навчальних, виховних завдань одночасно. Робота з мапою, логічний ланцюжок, гра – уява, гра – пантоміма, тактильні хвилинки, графічний диктант, вправи з елементами ТРВЗ, біоенергопластики, мовленнєво – рухові ігри, голосові завдання, чистомовки спрямовані на розвиток у дітей мовленнєвих навичок та вмінь, артикуляційної, дрібної та загальної моторики, просодичного боку мовлення, емоційності, систематизацію знань про Україну як Батьківщину та виховання у дошкільників любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, патріотичне виховання, державні та народні символи, національні страви, одяг, міста України, завдання з елементами ТРВЗ, когнітивно-комунікативні здібності, голосові вправи, елементи біоенергопластики, інтонаційні засоби виразності, тістопластика.

Постановка проблеми: актуальність, ефективність спільної форми роботи вчителя – логопеда з вихователем — бінарного заняття. Реалізація корекційних, навчальних, виховних завдань одночасно. Необхідність виховання патріотизму, починаючи з дошкільного віку. Розвиток мовленнєво – когнітивних здібностей у дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій:  багато науковців, педагогів–практиків, логопедів, дефектологів та психологів розглядають проблему  виховання патріотизму в дошкільників, освітлюють сучасні підходи розвитку мовлення та корекційно – розвивальної  роботи з дітьми з ЗНМ.    Науковці стверджують, що провідним завданням навчально-виховної роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення є корекція та розвиток мовлення, адже основним контингентом логопедичних груп є дошкільники, у яких спостерігаються порушення всіх компонентів мовленнєвої системи при наявності збережених слуху та інтелекту. (Р.Є. Левіна, Н.С. Жукова, Є.Ф.Соботович, Г.В.Чиркіна, Т.Б. Філічева.). Дослідники (О.М. Мастюкова, Ю.В. Рібцун, М.В. Рождественська, Є.Ф.Соботович, В.В. Тарасун) вказують на різний рівень сформованості у дітей із ЗНМ психічних функцій у цілому та інтелектуального розвитку зокрема. Мовлення є продуктом мовленнєвої діяльності, складним і багатостороннім психічним процесом. Соботович Є.Ф. розроблено концепцію стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушенням мовленневого розвитку  та нормативні показники і критерії оцінки мовленнєвого розвитку дошкільників.

Політична ситуація в країні сьогодні вимагає від педагогів, батьків,  громадськості особливого ставлення до питання національно – патріотичного виховання молоді. Аналіз сучасних досліджень в галузі патріотичного виховання  дошкільників висвітлено в роботах  науковців: Л. Артемової, А.Богуш, А. Виноградової, Т. Поніманської та ін. Дані роботи свідчать про інтенсивні пошуки вчених і практиків щодо оновлення змісту освіти й виховання дітей, оптимального розвитку  у сім’ї та ДНЗ. У багатьох дослідженнях пріоритетними є особистість дитини та обґрунтування умов її розвитку.  Науковці  стверджують, що патріотами в дорослому віці не стають. Тому  патріотичні почуття необхідно починати формувати у дошкільний період життя дитини. Проблема розвитку зв’язного мовлення у дошкільників знайшла відображення в працях таких відомих педагогів, як Є.І. Тихеева, Ф.А. Сохін, Г.М. Ляміна, О.С. Ушакова, Н.Ф. Ладигіна. Закономірності мовного розвитку дошкільнят вивчалися А.Н. Гвоздьовим, Л.С. Виготським, Д.Б. Ельконіним, А.А. Леонтьєвим і іншими. Питання розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку докладно розглядаються в роботах М.С. Лаврик, Т.А Ладиженського, Ф.А. Сохіна, А.М. Бородич, Т.Б. Філічева та інших. О.С.Ушакова, М.В. Ілляшенко, Є.О. Смирнова, В.П. Глухов та інші вважають, що формування граматично правильного, логічного, усвідомленого, послідовного мовлення у дітей старшого дошкільного віку є необхідна умова мовленнєвого розвитку та підготовки дітей до майбутнього шкільного навчання.

Ціль: удосконалити корекційний навчально – виховний процес, підвищити зацікавленість дітей та їх активність, врахувати всі переваги, що створює дошкільний вік для результативного виховного процесу, задіяти наочно – образне, асоціативне мислення, забезпечити під час діяльності емоційний комфорт та сталу поведінку, виховати патріота.

ТЕПЛО ДОЛОНЬ І РОЗУМУ, І СЕРЦЯ Я УКРАЇНІ МИЛІЙ ВІДДАЮ!

Конспект бінарного інтегрованого заняття для дітей спеціальної групи з загальним недорозвитком мовлення

Мета: створити сприятливі умови для систематизації знань про Україну як Батьківщину; вчити елементарно орієнтуватися на географічній карті; розширити знання про державний прапор України, національні символи; розвивати когнітивно — комунікативні здібності дітей, інтерес до поетичного, образного слова, народної пісні,  дрібну моторику; виховувати патріотичні почуття, гордість за свій народ, Батьківщину, усвідомлення своєї національної приналежності, повагу до представників інших націй, доброзичливість.

Мовленнєві завдання:

 • поповнювати словниковий запас на основі уявлень про Україну;
 • продовжувати розширювати словник дітей;
 • формувати монологічне уміння;
 • вправляти дітей у вмінні узгоджувати прикметник з іменником в роді, числі, відмінку;
 • розвивати фонематичне сприймання та уявлення;
 • удосконалювати моторику артикуляційного апарату;
 • впроваджувати використання елементів біоенергопластики (поєднання рухів артикуляційного апарату та пальців руки);
 • використовувати систему голосових вправ;
 • вчити регулювати силу голосу, швидкість мовлення, правильно користуватись інтонаційними засобами виразності;
 • виховувати прагнення до правильності мовлення.

Словник: держава, країна, Батьківщина, вишиванка, білоруси, поляки, росіяни, молдавани, карта; українська, український, жовто-блакитний, доброзичливі, привітні, розумні, працьовиті, співучі.

Обладнання: фізична карта України, малюнки (вишиванка, рушник, хата, вінок, музичні інструменти, українські страви), малюнок сонця, зошити, олівці, солоне тісто, прапорці різного кольору, прапор України.

Попередня робота: розглядання карти України, бесіди про прапор України, про народні символи, страви, музичні інструменти, національний одяг.

Дидактичні ігри: «Чим багата Україна»,  «Вибиралочки», «Що в скриньці лежить», «Знайди помилку».

Словесні ігри: «Українська, український», «Відгадай за рухами», «Зміни слово», «Склади опис — розповідь».

 • Вивчення віршів про Україну, Батьківщину, народних прислів’їв.
 • Проведення занять з малювання та аплікації:  «Український рушник»,  «Сорочка – вишиванка», «Народна іграшка».

Хід:

(Логопед звертає увагу дітей на сонце прикріплене до стіни  в групі, вихователь за ширмою говорить за сонце)

Логопед:

— Діти, погляньте,

Ось до нашого садочку

Сонце завітало.

Давайте привітаємось з ним чемно (вітаються)

І тихо спитаєм:

Дитина:

Всі народи бачиш ти з висот

Всі долини і гірські шпилі.

Де ж найбільший на землі народ?

 Де ж найкраще місце на землі?

Логопед:

Сонце усміхнулося здаля:

Сонце:  — Правда, все я бачу з висоти.

            Всі народи рівні. А земля

            Там найкраща, де вродився ти!

Логопед.

Бесіда «Україна – Батьківщина»

—  Ви знаєте в якій країні народилися? (в Україні)

—   Що таке Україна? (наша держава, країна, наша Батьківщина)

—  А як ви розумієте слово Батьківщина? (земля батьків, домівка, рідна держава, рідна мова, рідне місто чи село, вулиця, сім’я,…)

—  Так, Батьківщина — це родина, домівка, стежина до садочка і друзі. Ми вивчили вірша І.Костецького про Батьківщину і зараз його послухаємо.

(розказують діти)

Знаєш ти, що таке Батьківщина?

Батьківщина – це ліс осінній,

Це домівка твоя і садочок,

І до школи твоя стежина.

Батьківщина це праця і свято,

Батьківщина це мама і тато,

Це твої найщиріші друзі

І бджола у осінньому лузі.

Вихователь:  —    Гарний віршик розказали, а чи вмієте ви відгадувати загадки?

Він ознака сили й слави

Української держави,

Блакитне небо, жовте жито,

Цю святиню знаєте, діти? (прапор України)

Ігрове завдання «Знайди» (пропоную знайти прапор України серед інших прапорів, прапор України не виставлений, пропоную дітям згадати, який він, у грі)

Словесна гра «Так чи ні»

—  Прапор України квадратний? Трикутний? А який?

—  Прапор України однокольоровий? Двокольоровий?

—  Прапор України жовто-зелений? Блакитно-червоний? А який?

—  (пропоную промовити слово «жовто-блакитний» по складах і протупати)

Гра — визначення «Що змінилося»

(пропоную дітям закрити очі і подивитись, що змінилося; ставлю серед інших прапорів український, далі пропоную розказати про прапор України)

Розповіді-описи «Український прапор» 

(це український прапор, він прямокутної форми, він жовто–блакитний, має дві кольорові смужки — вгорі блакитну, внизу жовту, жовтий колір – це колір сонця, золотої пшениці, достатку; блакитний – це колір чистого неба, води і миру)

—  Добрі знання маєте про прапор, молодці.

 (Пропоную дітям молодшого віку з логопедом зафарбувати українські прапорці, для цього вибрати олівці відповідного кольору)

Логопед:

Практична вправа «Розмалюй» (в цей час діти старшого     віку       працюють з вихователем)

Вихователь:

Словесна гра «Граматичні намистинки» (старші діти)

— А тепер послухайте і визначте: «Державний прапор України» – це слово,  речення чи звук? (речення)

—  Скільки в ньому слів — визначимо оплесками, а (одна дитина) викладе фішками.

—  Визначте, на якому місці кожне слово.

—  Назвіть  перший звук у слові прапор, який він? (приголосний)

—  Назвіть перший звук у слові Україна, який він? (голосний)

—  Надрукуйте букви, які позначають звуки [п], [у].

Друкування букв – «П», «У».

(пропоную виконати графічний диктант)

Графічний диктант (від крапки проведіть чотири клітинки вгору, три клітинки вправо, дві вниз, отриманий прямокутник поділіть лінією навпіл по ширині, зафарбуйте український прапор)

—  Молодці, каже вам сонечко, маєте гарні знання про прапор – державний символ  України.

Логопед: — Україна має ще й народні символи і ми про них знаємо пальчикову гімнастику, і зараз її згадаємо.

Пальчикова гімнастика (всі діти)

Ось скринька стоїть,                 (показують долоню,на неї кладуть кулак                іншої     руки)

Що в скриньці лежить?             (вказівним пальцем б’ють по кулаку)

Вишиванка, віночок, рушник,  (перевертають кулак і розгинають

Верба та калина —                       по черзі пальці)

Це моя Україна                          (піднімають руку вгору)

Логічний ланцюжок «Україна, українці, український народ»

—  Отже верба та калина ростуть на території України і є її народними символами, а як називаються люди, які живуть на землі українській? (українці)

Хвилинка тактильного контакту (діти стоять у колі)

—  (вихователі повертаються один до одного і промовляють:

«Я —  українка» — «І я – українка», «Ми – українки, а ви?» (вихователь доторкується до плеча дитини рукою і тільки після цього вона називає себе і потім доторкується до сусіда і т.д. )  Кожна дитина називає себе – українка, українець, ми українські діти, беруться всі за руки і промовляють:     «Разом —  ми український народ»

—  Якою мовою розмовляють українці? (українською)

—  Щоб навчитись говорити правильно і красиво українською мовою ми згадаємо чистомовки.

Логопед.    Промовляння чистомовок

єць – єць – нець – завзятий українець

унка – онка – инка – щира українка

дана – дона – дина – це моя родина

лад – лод – род – український народ

Вихователь. — Сонечко прислало свої промінці, щоб сказати вам: «Молодці!» (вихователь жовтими стрічками-промінцями гладить дітей по голові) Ви дуже старанно вчились правильно і чисто говорити українською мовою.

 —    Як же не вчитись, вона така чудова, співуча українська мова.

—  А навколо безліч предметів, явищ, істот про які теж можна сказати «українська» або «український». Ми їх згадаємо в іграх з малюнками.

(грають дві підгрупи одночасно)

Дидактична гра «Хвастушечки» (проводить вихователь з підгрупою дітей молодшого дошкільного віку. Малюнки розкладені на столі зображенням вниз, діти біжать кругом столу, на слова – 1-2-3-малюнок візьми, діти беруть малюнки і по-черзі показують всім зі словами:          «А у мене — українська вишиванка, а у мене — український козак…)

Дидактична гра «Вибиралочки» (проводить логопед з підгрупою дітей старшого дошкільного віку. Інтуітивне розрізнення жіночого,чоловічого роду. Малюнки розкладені на столі, діти спочатку їх називають усі, а потім називають тільки ті, про які можна сказати «українська»(вишиванка, хата, дівчинка…) , «український» (посуд, одяг))

—    Послухаємо вірша М.Підгірянки «Я маленька українка»

Я маленька українка,

Маю коси по колінка,

Я таку натуру маю,

Я не плачу, а співаю.

—    Дійсно, українці веселі, завзяті до роботи, а які ще – я буду називати, а ви  показувати.

Вихователь.    Гра — пантоміма «Я називаю, ви показуйте»

Веселі –       (діти показують мімікою, рухами)

Сильні –

Працьовиті –

Доброзичливі –

Привітні –

Логопед:

Жартівливі –

Розумні –

Співучі —

Дружні —

—  Ще українці талановиті, діти вам продемонструють свій талант.

Українська народна пісня «Іванко»

—  Українці ще й вигадливі, заспівають пісню без слів.

Вправа з елементами біоенергопластики «Співанки — голоснянки» (вихователь показує пальцями який голосний звук співати, діти проспівують мелодію укр. нар. пісні «Іванко»)

— Наш народ і співучий, і працьовитий, а ще наш народ дуже мудрий, склав багато мудрих приказок та прислів’їв про рідний край. Згадаємо їх.

Словесна гра «Я починаю, ти продовжуй»

—  Де рідний край, … там і рай.

—  Рідна земля … і в жмені мила.

—  З рідної сторонни … і ворона мила.

—  Дерево міцне корінням,…а людина – родом і народом.

—  Чужа хата… гірше ката.

— Чужий кожух… не гріє. (на цьому виразі відпрацьовуємо питальну та стверджувальну інтонації)

—  Грудка рідної землі …дорожча за золото.

—  Наша слава… – Українська держава.

—  Можеш вибирати друзів і дружину,… вибрати не можна тільки Батьківщину.

—  Батьківщина –мати,… умій за неї постояти.

Вихователь. —   Наша країна – Україна велика, а так хочеться побачити відразу її безмежні простори, що для цього придумали люди. Так, карту.

 Гра – подорож «Чарівна карта».

— Давайте розглянемо карту України.

—  Що це за сині стрічки? –(річки —  Дніпро, Дунай… )

—  А великі сині плями? (моря – Чорне, Азовське )

—  Що позначають зеленою фарбою? (ліси )

—  Коричневим кольором? (гори – Карпати, Кримські)

—  Що це за великі і маленькі кружечки? (міста, найбільший кружечок це столиця України Київ)

—   Ось в центрі України наше місто. Назвіть його. (Кривий Ріг)

Логопед. —  Україна велика, а чим  багата — дізнаємось у грі.

Мозковий штурм «Чим багата наша країна»

—  Я буду називати слова – плескайте, якщо це є в Україні, тупайте, якщо немає: (річки, море, гори, океан, ліси, вічна мерзлота, пустеля, міста, села, вовки, зайці, кенгуру, зозулі,соловейки, пінгвіни, лисиці, крокодили)

Вихователь:  —  (говорить замріяно) – Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю…

—  От якби була я пташкою та мала крила, полетіла б високо в небо і подивилася б на  нашу країну з висоти. А ви хотіли б ?

—  На чому можна піднятися аж за хмари? (на літаку, гелікоптері, ракеті, та у нас їх немає)

—  Давайте попросимо сонечко, щоб взяло нас на небо.

    (діти звертаються до сонечка)

—  Сонечко, сонечко, візьми нас на небо,

     Будемо літати, Україну розглядати.

    (чути голос сонечка)

Сонечко. —  Трям-брям-ок,  став чарівним ваш килимок.

—  Він став літаючим , як у казці, летимо!

(діти сідають на килимок, починають лічити)

Вправа «Зворотна лічба»(рахують від 10 до 1, пуск)

Хвилинка релаксації (діти лежать з закритими очима, звучить музика, потім, як стихне музика відкривають очі і перевертаються на живіт, вдають, що розглядують Україну з висоти і називають, що бачать)

Гра-уява «Що я бачу..» (гори, річки, поля, міста, моря, ліси…)

—  Час вертатися назад.

Логопед. —    Ми ще раз впевнилися, що Україна багата країна і велика.

Наша країна ще має багато країн-сусідів.

От зараз у кожного з вас є діти-сусіди.

Хвилинка тактильного контакту

—   Поверніться один до одного і посміхніться, потисніть руки своїм сусідам                    зліва, справа. Так і в нашої країни України є сусіди.

Довідкове бюро «Країни — сусіди» (логопед показує на карті країни і називає – Росія, Білорусія, Молдова, Польща).

— І живуть у цих країнах інші народи.

Мовна вправа «Хто, де живе»

—  У Польщі – поляки.

—  В Росії – росіяни.

—  В Молдовії – молдавани.

—  В Німеччині – німці.

—  В Білорусії – білоруси.

Вихователь. —  Багато цікавого побачили ми на карті України.

Давайте подивимось, що видно з нашого вікна.

 Споглядання панорами « Що я бачу крізь вікно» (діти називають – квітник, дерева, будинки, доріжки …)

—  Як ви гадаєте, це  наша Батьківщина чи ні?

—  Так, це маленький куточок нашої Батьківщини, його не видно на карті, але саме з таких маленьких куточків і складається наша велика Батьківщина.

—   Пропоную піти на прогулянку по нашому маленькому    куточку  України, де ми з вами живемо.

Мовленнєво — рухова гра «Моє місто» (назви вулиць нашого мікрорайону)

(діти йдуть по колу один за одним, відповідають на питання і виконують    рухи )

Вийшли із садка малята,

Рідним містом погуляти.                  крокують

Сонце хоче вас спитати                    стоять

Ваше місто Харків звати?

Запоріжжя, Луцьк чи Шахти?

Наше місто – Кривий Ріг!                діти хором

Переходимо на біг.                                          біжать

Сонечко хоче дізнатись –                 стоять

Як до Палацу Культури дібратись?

Є в нас вулиця така —                         діти хором

На честь поета – Маршака.

Вправо, вліво, вправо, вліво,            нахили тулуба

Нахиляєм тулуб вміло.

Сонце знову вас гукає:

Магазин «Гном» усіх чекає!                        стоять

Крокує радо дітвора                          крокують

На вулицю Доватора!                        хором

Назад в садочок вже йдемо              зміна напрямку

Адресу знаємо його.                         ходьби

Назва вулиці яка?

Адмірала Головка!                            хором

—  Знаєте добре свій край, а назву вулиці де живете знаєте?

Гра — визначення «Назва вулиці» (пропоную тим, хто живе на вулиці   Доватора поплескати, на Головко – потупати)

Логопед: —  Кожен з нас любить свою Батьківщину і бажає їй миру і процвітання. Про любов до Батьківщини ми вивчили вірш А.Камінчука «Люблю тебе, Україно!»

Люблю тебе я, мила Україна!

І все зроблю, щоб ти завжди цвіла.

Я буду вчитись на відмінно,

Щоб мною ти пишатися могла.

Люблю твої ліси і села,

І все, що є в моїм краю,

Тепло долонь і розуму і серця

Я Україні милій віддаю!

—  Діти, ми пропонуємо вам виготовити з солоного тіста оберіг для маленького куточка нашої країни – для групи, зліпіть маленькі сердечка, розмістіть їх на цьому великому серці (на готовій формі). Хай в нашій групі завжди буде мир і злагода.

—   А для сонечка зліпимо пам’ятку – букви «У». щоб ніколи про Україну не забувало і теплом своїм зігрівало.

Ліплення з солоного тіста букви «У» та сердечок

     (діти ліплять двома підгрупами)

— Діти, подивіться, якась золота торбинка, цікаво, що там і від кого? (логопед опитує дітей, гостей) Давайте подивимося.

—   Ні, не можна брати незнайомі речі це може бути небезпечно.

 Сюрпризний момент

Сонце: — Не бійтеся, це моя торбинка. Я слухало ваші відповіді, вони як казка, за це вам – бубликів в’язка. (діти дякують сонцю).

Заключні слова вихователя і логопеда:

Нині в нашій групі

Розцвіли квіти.

Ні, не квіти, наші діти,

Українські діти.

Гарні діти, добрі діти,

Нічого казати,

Буде ними пишатися

Україна – мати!

Висновок: бінарне заняття – ефективний вид організованої корекційно – розвивальної діяльності дошкільників із загальним мовленнєвим недорозвитком. Наданий в занятті матеріал сприяє розвитку монологічного мовлення, мовленнєвих та мімічних рухів, артикуляційного апарату, формуванню чіткого інтонування, удосконалює чітку вимову поставлених звуків, забезпечує роботу над мовленнєвим диханням, розвиває координацію  слова та рухів. Одночасно відбувається систематизація знань про Україну як Батьківщину та виховання свідомого громадянина.

Засвоєння патріотичних цінностей і норм є тривалим процесом. Вони не закладені у генах, це не природна якість, а соціальна, і тому не успадковується, а формується цілеспрямовано, системно, із використанням певних принципів та методів діяльності з підростаючим поколінням. Звичайно, у повному обсязі ці якості ще не можуть бути сформованими у дитини дошкільного віку. Проте, створити фундамент, на основі якого можна буде вже зводити „будівлю” майбутнього громадянина-патріота не лише можливо, а й потрібно, особливо якщо врахувати всі переваги, що створює дошкільний вік для результативного виховного процесу .

Література

 • Макаренко О.П. (упор.) Символи та обереги двору нашого. – Т.: Навчальна книга – Богдан. 2012.
 • Ніколаєнко В.М. Народознавство в дошкільному закладі. – Х.: Основа.2014
 • Левченко Т.Г. Громадянська освіта в ДНЗ. –Х: вид. група «Основа».2010.
 • Лещенко О.М. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку// Дошкільне виховання. – 2003. – №9. – С. 12-16.
 • Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі/– К., Знання 2002. – С. 36-49.
 • Гончаренко А. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей // Дошкільне виховання. – 2004. — №7.
 • Кожевникова Т. Школа педагогічної май стерності: Мовленнєвий розвитк дошкільнят// Дошкільне виховання.- 2004.-№12.
 • Богуш А.М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: методичні рекомендації. К.,ІЗМН, 1997.
 • Рібцун Ю.В.  Корекційне навчання  з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ. – К., «Освіта України», 2011.
 • Крутій К.Л. Вчимося мови та розмови, або українська разом з матусею /                 Крутій  К.Л., Лопатинська Н.А., Маковецька Н.В. – З. «Просвіта» 1999. Соботович Є.Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку// Дефектологія. -2002,  №1.

Додаток

Авторы:
Савенко Інна Валентинівна, вчитель-логопед вищої категорії, вчитель-методист Комунального комбінованого  дошкільного навчального закладу №176 міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, Україна;
Бондар Лариса Василівна, вихователь-методист Комунального комбінованого  дошкільного навчального закладу №176 міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, Україна.

Статья размещена в авторской редакции

ПЛАН
проведения конкурсов для педагогов
на 2017 год

План конкурсов
для детей на 2017 год

Как разместить статью на сайте
и получить сертификат к аттестации?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *