Розвиток музичних здібностей дітей у процесі творчої діяльності

Сучасний світ – це світ креативних особистостей, адже вершин у ньому досягають лише ті, хто мислять неординарно, творчо, хто нестандартно підходить до розв’язання будь-яких проблем. Не випадково у Державній базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» креативність вперше визначено як одну із семи основних ліній розвитку. І хоча на формування креативної особистості впливає чимало чинників, відчутних успіхів у цій справі можна досягти, використовуючи засоби музичного виховання.
 Розвиток музичних здібностей дітей у процесі творчої діяльності

 Важливу роль у становленні творчої особистості ми відводимо музичному вихованню дітей. Адже саме музичне виховання покликане допомогти дитині усвідомити себе як суб’єкта творчості: відчути у собі композитора, художника, митця. Залучати дітей до музичної діяльності, ми прагнемо, щоб діти активно імпровізували, виявляли власну творчість у різних видах музичної діяльності, збагачували власний досвід, отримувати позитивні враження від взаємодії з музичним мистецтвом.

 У кожного малюка потрібно, розвинути музичні здібності, які у певній мірі є абсолютно в усіх і, зазвичай, проявляються лише тоді, коли дитина виступає не як пасивний слухач, а як творець музики, її активний діяч. Педагоги, залучаючи дітей до активної діяльності, спонукають їх до розкриття своїх мовленнєвих, музичних та танцювальних здібностей.

 Ставимо за мету:

 * збагачувати словник дітей, використовуючи мовленнєві вправи;

 * стимулювати творчу рухову та мовленнєву активність;

 * формувати вміння –

 — супроводжувати спів грою на дитячих музичних інструментах;

 — відтворювати різними звуками (оплесками, притупами, виляскуванням) ритм музики;

 — імпровізувати;

 — створювати елементарний інструментальний супровід казок (гра на музичних інструментах);

 — озвучування віршів;

 — озвучування розповідей, явищ природи, птахів.

 Ці завдання ми реалізуємо у різних формах роботи з дітьми, зокрема під час:

 * музичних занять;

 * розваг;

 * театралізованих дійств;

 * свят;

 * індивідуальної роботи з дітьми.

 Роботу музичного керівника продовжують вихователі.

 Гра на музичних інструментах:

 1) З перших кроків музичного виховання діти розпочинають музикування на найпростіших музичних інструментах-іграшках (різноманітні брязкальця, мара каси, бубенці, дзвіночки тощо). Далі вони набувають навичок гри на музичних інструментах таких груп як:

 * ударно-шумові (бубен, барабан, тріскачка, трикутник, тарілки);

 * струнні (арфа, гусельки, цитра);

 * духові (свистульки, дудочки).

 Поступово діти мають переходити до освоєння навичок гри на більш складних музичних інструментах ударної групи з визначеною висотою, зокрема таких як:

 * металофон;

 * ксилофон.

 2) Діти, граючи на музичних інструментах опановують засоби музичної виразності, зокрема такі, як: темп, ритм, регістр, артикуляцію, динаміку.

 Інструменти для гри ми використовуємо не лише традиційні, а і саморобні:

 * маракаси, заповнені різною крупою, шкарлупкою горіхів, насінням;

 * різноманітні «шурхунчики», зроблені з паперу чи целофану;

 Металеві інструменти на кшталт дзвіночків чи тріскачок, виготовлені з підвішених або з’єднаних гвіздочків, ключиків, пластинок, пробок тощо.

 Під час грим на музичних інструментах пропонуємо дітям творчі завдання: вигадати свою мелодію, продовжити подану запропоновану мелодію, змінити ритм, тембр мелодії.

 Велике значення для розвитку творчих здібностей мають музично-ритмічні вправи. Демонструючи характерні рухи певного персонажу, діти під супровід відповідної музики передають особливості його поведінки. Наприклад, танок ведмежати – незграбний, метелика – витончений, зайченяти – жвавий, сніжинки – ніжний.

 Не менш цікавою є така форма роботи як озвучування казок.

 Спочатку я пропоную дітям вибрати казку. Далі домовляємося, хто якого персонажа озвучуватиме, спільно визначаємо, у кого краще виходить. Діти самі обирають інструменти, які, на їхню думку, більше імпонують тому чи іншому персонажу казки. Наприклад, у казці «Рукавичка» діти озвучують: Мишку – дзвоником, жабку – бубном, Зайчика – металофоном, Лисичку – трикутником, Вовка – кастаньєтами, Ведмедя – барабаном, Діда – тріскачкою.

 Під час інсценізації казки імена персонажів замінюємо звучанням відповідних інструментів. Наприклад:

 — Хто, хто в рукавичці живе?

 — Я — … (звучить дзвоник)!

 — Я — … (звучить бубон)!

 — Я — … (звучить трикутник). А ти хто?

 — Я — … (звучить барабан) волохатий; пустіть мене до хати!

 — Заходь!

 Ця форма роботи надзвичайно цікава дітям. Показувати казку «Рукавичка» можуть вихованці середньої групи, а озвучувати – старшої і навпаки.

 На перегляд готової, добре розученої казки запропонуємо малюків. Такий перегляд приносить маленьким глядачам велике задоволення, а виконавці почуваються справжніми акторами і з кожним показом вдосконалюють свою театральну майстерність.

 Форми занять музикування

 Діти здатні й до виконання більш складних завдань. Тому головне завдання – вибудовувати на заняттях послідовність від простого до складнішого.

 Заняття з музичного інструментування за формою можуть бути:

 * індивідуальні;

 * групові;

 * фронтальні (загальні репетиції).

 Індивідуальні заняття:

 На індивідуальних заняттях має проводитися робота з солістами чи тими дітьми, які з якихось причин відстають або недостатньо засвоїли навички гри на тому чи іншому інструменті.

 Групові заняття:

 На групових заняттях відбувається робота з окремими оркестровими групами. Скажімо, добре об’єднати групу дітей які грають на ксилофонах, струнних, або ж виконавців на ударно-шумових інструментах.

 У такий спосіб діти будують максимально задіяні в творчому процесі, якнайшвидше досягнуть результату, який дасть їм змогу відчути атмосферу успіху і потяг до музикування.

 Фронтальні заняття:

 Фронтальні заняття здебільшого використовуються на завершальних етапах розучування музичного твору, коли всі учасники вже розучили свої партії і добре знають, що, де і коли вони грають.

 Активна співтворчість музичного керівника та дітей побудова навчання на основі інтерпретації та імпровізації дали змогу значно збільшити ефективність виховання у дітей загальної музикальності.

 У дітей старшого дошкільного віку розвинулись такі музичні здібності, як:

 * емоційний відгук на музику;

 * відчуття музичного ритму;

 * музичні слух, уява, пам’ять;

 * музично-ігрові і музично-танцювальне виконавство та виконавська творчість у рухах і пластиці.

 Результат такої організації музичного виховання – гарно розвинуті музичні, творчі здібності, набутий досвід переживання позитивних емоцій під час різних видів музичної діяльності, розвиток природних задатків справжньої музичної обдарованості.

 Спеціально спрямований педагогічний вплив у процесі ознайомлення дітей з музичними забавами, хороводами, етюдами, вправами, іграми, танцями, театральною діяльністю сприяє не лише музично-руховому розвитку дітей, а й їх естетичному вихованню, формуванню базових якостей особистості, є підґрунтям для розвитку мовлення і, головне, сприяє повноцінному приживанню малюнками дошкільного дитинства, що є основним завданням дошкільної освіти.

 Розвага для дітей дошкільного віку із використанням елементів музичної педагогіки Карла Орфа

 Організовуючи таку розвагу, як перегляд інсценівки казки, доречно перетворити її у справжнє відвідування театральної виставки з квитками, білетерами, дотримуванням правил поведінки у театральній залі. Це створить особливу атмосферу як серед глядачів, так і серед акторів.

 Дійові особи:

 Ведуча

 ДІД

 Собачка

 Мишка-Шкряботушка

 Жабка-Скрекотушка

 Зайчик-Пострибайчик

 Кумонька-Лисичка

 Вовчик-Панібрат

 Ведмідь-Забрід

 СЦЕНАРІЙ РОЗВАГИ

 У залі завісою відгороджено сцену, де розміщено декорації. Перед завісою стоїть засніжений пеньок. Глядачі займають свої місця у залі. До завіси виходить ведуча.

 Ведуча: Добрий день, малята!

 Ви сьогодні працювали,

 Дружно гралися, співали,

 Вже прийшов час відпочити –

 Вас розважать інші діти.

 Наймолодші дошкільнята

 Будуть лісові звірята,

 Їм найстарші малюки

 Допоможуть залюбки.

 Прошу всіх зручніш сідати.

 Будем казку починати.

 У старого дідуся

 Є одна погана звичка –

 Часто губить рукавичку.

 Рукавичку я знайшла (показує маленьку рукавичку і кладе її на пеньок)

 І до зали принесла.

 Збоку сцени розташовується шумовий оркестр — діти старшого дошкільного віку, які озвучуватимуть театралізоване дійство.

 Ведуча: Сніжок кругом порипує. (діти риплять мішечками з крохмалем)

 Поважно йде конячка. (дзвенять бубонцями)

 Дідусь дрімає в саночках, (здувають надувну кульку)

 За ним біжить собачка. (звук відтворюють на синтезаторі)

 Прибуло це товариство

 У густий лісочок.

 Нарубавши собі дровець,

 Сів дід на пеньочок.

 Зняв тепленькі рукавички,

 Бо упрів без звички.

 Голову схилив на груди –

 Подрімати трішки.

 А як відпочив на славу,

 Взяв він рукавичку праву.

 А про ліву геть забув –

 Дід забудькуватим був.

 Відкривається завіса. Перед глядачами — декорація зимового лісу і велика рукавичка.

 Ведуча: Ось лежить та рукавичка,

 Наче хатка невеличка.

 Раптом теплу рукавичку

 На дорозі бачить Мишка. (грають на маракасах)

 Мишка-Шкряботушка:

 Пі-пі-пі! Хто в хатці є?

 Хай свій голос подає!

 Мабуть тут нема нікого,

 Відпочину я з дороги.

 Мишка поселяється у рукавичці.

 Ведуча: Та не встигла Мишка

 Втішитись добряче, Як по білому сніжку

 Жабенятко скаче. (грають на трищітці)

 Жабка-Скрекотушка:

 Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!

 Де ж поділася трава?

 Змерзли лапки і живіт,

 Став холодним білий світ.

 Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!

 Ось і хатка лісова.

 Хто тут в рукавичці є ?

 Хай свій голос подає!

 Ведуча: Тут є Мишка-Шкряботушка – (грають на маракасах)

 Ще зовуть її Норушка.

 Мишка-Шкряботушка:

 Пі-пі-пі! Пі-пі-пі!

 Ведуча: А ти хто ?

 Жабка-Скрекотушка:

 А я Жабка-Скрекотушка –

 Зелененька пострибушка.

 Пусти мене погрітися.

 Ведуча: Так живуть вони удвох:

 На млинці товчуть горох, (стукають товкачем у ступці)

 На піджарку смажать сало, (стукають шишками ялиці)

 Дуже добре жити стало.

 Ось і Зайчик-Білячок

 Вибиває гопачок,

 Довговухий, швидконогий

 Він стрибає без дороги. (грають на барабані)

 Зайчик-Пострибайчик:

 Хрум-хрум-хрум!

 Хто в хатці є?

 Хай свій голос подає!

 Ведуча: Тут є Мишка-Шкряботушка (грають на маракасах)

 Ще зовуть її Норушка.

 Мишка-Шкреботушка:

 Пі-пі-пі

 Ведуча: Та ще Жабка-Скрекотушка – (грають на трищітці)

 Зелененька пострибушка.

 Жабка-Скрекотушка:

 Ква-ква-ква!

 Ведуча: А ти хто ?

 Зайчик-Побігайчик:

 А я Зайчик-Побігайчик –

 Веселенький пострибайчик.

 Хазяєчки-сестрички,

 Пустіть у рукавичку.

 Ведуча: Втрьох живуть та поживають,

 Борщик варять – не гуляють, (через соломинку пускають повітря у склянку з водою)

 Не сумують в рукавичці.

 Раптом йде руда Лисичка. (грають на бубоні)

 Кумонька-Лисичка:

 Стук-стук-стук! Хто в хатці є,

 Хай свій голос подає!

 Ведуча: Тут є Мишка-Шкряботушка — (грають на маракасах)

 Ще зовуть її Норушка.

 Та ще Жабка-Скрекотушка — (грають на трищітці)

 Зелененька пострибушка.

 Та ще Зайчик-Побігайчик — (грають на барабані)

 Веселенький пострибайчик. А ти хто?

 Кумонька-Лисичка:

 А я Кумонька-Лисичка –

 Рудохвостая сестричка!

 Хоч розкішну шубку маю,

 Та вже зовсім замерзаю.

 Ой! Загину! Пропаду,

 Якщо в хатку не ввійду!

 Ведуча: Вчотирьох вже стали жити

 Радість й сум на всіх ділити

 А мороз все не спадає,

 Лісом заметіль гуляє. (трусять помпони з порізаних поліетиленових пакетів)

 Сніг рипить, слід замітає. (риплять мішечками з крохмалем)

 Хто в цю пору тут блукає?

 Ось Вовчисько-Сіромаха,

 Змерз у лісі, як собака

 Зуби клацають, стрибає, (грають на кастаньєтах)

 Зуб на зуб не попадає.

 Вовчик-Панібрат:

 Поживитись ніде нині…

 Хто живе у цій хатині?

 Ведуча: Тут є Мишка-Шкряботушка — (грають на маракасах)

 Ще зовуть її Норушка.

 Та ще Жабка-Скрекотушка — (грають на трищітці)

 Зелененька пострибушка.

 Та ще Зайчик-Побігайчик — (грають на барабані)

 Веселенький пострибайчик.

 Та ще Кумонька-Лисичка — (грають на бубоні)

 Рудохвостая сестричка. А ти хто?

 Вовчик-Панібрат:

 А я Вовчик-Братик звуся,

 З вами, бачу, подружуся.

 Ведуча: В лісі вечір наступає,

 Десь сова собі літає. (грають на гудковому інструменті)

 Бродить лісом лиш Ведмідь, (грають на тамбурині)

 Підійшов й давай ревіть.

 Ведмідь-Забрід:

 Гей! Пустіть заночувати,

 Буду з вами зимувати.

 А хто-хто в цій хатці є?

 Хай свій голос подає!

 Ведуча: Тут є Мишка-Шкряботушка – (грають на маракасах)

 Ще зовуть її Норушка.

 Та ще Жабка-Скрекотушка – (грають на трищітці)

 Зелененька пострибушка.

 Та ще Зайчик-Побігайчик – (грають на барабані)

 Веселенький пострибайчик.

 Та ще Кумонька-Лисичка – (грають на бубоні)

 Рудохвостая сестричка.

 Та ще Вовчик-Панібрат –

 Друг тутешніх всіх звірят.

 А ти хто?

 Ведмідь-Забрід:

 Ну а я — ваш друг Ведмідь,

 Прозиваюсь ще Забрід!

 Ведуча: Не надворі ж залишати,

 Та іди уже до хати!

 Важко тільки буде влізти,

 Тут нема де і присісти.

 Стали друзі в рукавичці

 Жити-поживати.

 Раптом – гавкає собачка

 Поблизу їх хати. (звук відтворюють на синтезаторі)

 Гавкає та всіх лякає,

 Кругом нишпорить, шукає

 Рукавичку дідуся,

 Що засніжена уся.

 Звірі зразу – навтьоки,

 Рукавичка – на шматки! (грають відразу на всіх шумових інструментах)

 Як затихло все у лісі,

 То зібрались на узліссі

 Звірі всі та танцювали,

 А музики вигравали.

 Мишка-Шкряботушка:

 Хоч не маємо ми хати, (грають на маракасах)

 Жабка-Скрекотушка:

 Та не будем сумувати! (грають на трищітці)

 Зайчик-Пострибайчик:

 Всіх здружила рукавичка, (грають на барабані)

 Звірі (разом): Всі тепер брати й сестрички! (грають відразу на всіх шумових інструментах)

 Діти з музичними інструментами виходять на середину зали. Звертаючись до глядачів, діти супроводжують звуконаслідування грою на музичних інструментах.

 Діти (разом): Любі гості, ми для вас

 Радо грали весь цей час.

 Ну а зараз на прощання

 Прийміть щирі побажання.

 Дитина з маракасами:

 Дзень-дзень-дзень!

 Дзень-дзень-дзень!

 Хай хорошим буде день!

 Дитина з кастаньєтами:

 Клім-клім-клім!

 Клім-клім-клім!

 Годі бути вже сумним!

 Дитина з трищіткою:

 Трісь-трісь-трісь!

 Трісь-трісь-трісь!

 З нами радість залишись!

 Дитина з барабаном:

 Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

 Будь здоровим серця стук!

 Дитина з бубном:

 Бам-бам-бам!

 Бам-бам-бам!

 Ми бажаєм щастя вам!

 Актори і музиканти вклоняються.

 Ведуча: Нашій казочці кінець,

 А хто слухав — молодець.

 Автор: Мiхова Тетяна Вiкторiвна,
музичний керiвник дошкiльного навчального закладу №53 «Забава»
м.Краматорськ, Донецької областi, Україна.

Редакція автора.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *