Упровадження освітньої лінії «Комп’ютерна грамота» за варіативною складовою Базового компонента в практику роботи дошкільного закладу

Одне з головних питань модернізації освіти, окреслених в Державній національній програмі «Освіта України 21 століття», є оновлення змісту, форм та методів дошкільного виховання згідно вікових особливостей дітей. На реалізацію оновленого змісту освіти дошкільників та з урахуванням запитів батьків вихованців наш педагогічний колектив реалізує освітню лінію «Комп’ютерна грамота» варіативної складової Базового компоненту. Використання ІКТ-технологій в закладі обумовлено рядом факторів:
1. Впровадження ІКТ в дошкільну освіту значно розширює можливості передачі знань та прискорює процеси накопичення технологічного й соціального досвіду.
2. Сучасні ІКТ, підвищуючи якість освіти, дозволяють дитині успішно й швидко адаптуватися до оточуючого середовища та соціальних змін.
Глобальна мета впровадження ІКТ-технологій в освіту дошкільників: адаптація дитини до життя в інформаційному просторі, формування вмінь працювати з інформацією.

Пріоритетні завдання реалізації освітньої лінії «Комп’ютерна грамотність»:
1. Формування інноваційної педагогічної діяльності педагогічного колективу засобами використання ІКТ-технологій в освіті дошкільників.
2. Інтелектуально-пізнавальний розвиток дошкільників засобами ІКТ-технологій в повсякденній освітній діяльності.
3. Інформаційне забезпечення батьківського загалу закладу з формування комп’ютерної грамоти дошкільників у ДНЗ та в умовах сім’ї.

Засоби ІКТ, для використання в ДНЗ це:

  • Комп’ютер
  • Мультимедійний проектор
  • Принтер, сканер
  • Відеомагнітофон
  • Телевізор
  • Магнітофон
  • Відеокамера, фотоапарат

В практиці роботи в закладі ІКТ-технології використовуємо в двох сферах – опосередкованій та безпосередній.

Опосередкована сфера, яка включає
• використання глобальної мережі Інтернет
в роботі з педагогами та батьками для електронного листування, використання пошукових систем для отримання сучасних методичних, дидактичних та розвивальних матеріалів, освіти онлайн (вебінари, консультації), обміну педагогічним досвідом, презентації педагогічної діяльності;
в роботі з дітьми для віртуальних екскурсій, перегляду дитячих тематичних інтернет-журналів;
• використання ікт-засобів для виготовлення методичних, дидактичних та розвивальних матеріалів для безпосередньої роботи з дітьми, агітаційних та навчальних матеріалів для батьківського загалу;
• ведення ділової документації (моніторинги, планування).

Безпосередня сфера, яка включає:
— використання готових чи самостійно розроблених методичних, дидактичних та розвивальних ікт-продуктів в освітній діяльності зі всіма учасниками педпроцесу (відео лекторії, мультимедійні презентації, слайд-шоу, навчальні фільми, мультфільми та кліпи);
— безпосередня робота за комп’ютером (комп’ютерні ігри навчального та розвивального спрямування, інтерактивні DWD, навчально-діагностичні презентації в форматі Power Point).

Для забезпечення якості використання ІКТ-технологій в роботі з дітьми необхідне постійне підвищення комп’ютерної грамоти педагогічного колективу. Ця діяльність проходить через педагогічні ради, семінари практикуми, загальні та індивідуальні консультації. Результатом цієї роботи є (% від загальної кількості педагогічних працівників ДНЗ):
• Активне використання Інтернет ресурсів для педагогічної діяльності – 73%
• Ведення окремої ділової документації в електронних варіантах — 100%
• Безпосереднє використання ІКТ в повсякденній педагогічній практиці – 39%
• Безпосереднє використання ІКТ на відкритих заходах – 78%
• Створення простих дидактичних, розвивальних презентаційних матеріалів в форматі Power Point (педагогічне портфоліо, дидактичні презентації) – 95%

• Створення складних ІКТ продуктів (навчальні презентації, відеоролики та відео лекторії з розширенням AVI, MOV, WMV) – 17%
• Всі вікові групи та спеціалісти ДНЗ мають свої сторінки на сайті закладу які є постійнодіючими.

Оскільки діяльність з формування комп’ютерної грамоти у дошкільників є інноваційною, то для впровадження в роботу в закладі створена творча група «Компік». Творча група складається з молодих спеціалістів які працюють на групах старшого дошкільного віку для дітей з ЗПР, молодшого дошкільного віку та вихователя-методиста.

В роботі з дітьми використовуємо різні види комп’ютерних технологій з урахуванням вікових, фізіологічних та психологічних особливостей дітей.

uprovadzhennya-osvitnoї-liniї-kompyuterna-gramota-za-variativnoyu-skladovoyu-bazovogo-komponenta-v-praktiku-roboti-doshkilnogo-zakladu4

uprovadzhennya-osvitnoї-liniї-kompyuterna-gramota-za-variativnoyu-skladovoyu-bazovogo-komponenta-v-praktiku-roboti-doshkilnogo-zakladu5В групі молодшого дошкільного віку використовуються переважно опосередковані форми ІКТ – перегляд короткотривалих (до 5 хвилин) відео та фото презентацій, прослуховування аудіо записів казок, дитячих пісень, терапевтичної музики та ін.

uprovadzhennya-osvitnoї-liniї-kompyuterna-gramota-za-variativnoyu-skladovoyu-bazovogo-komponenta-v-praktiku-roboti-doshkilnogo-zakladu6З дітьми старшого дошкільного віку впроваджується робота з комп’ютером (вміння користуватися мишкою, знати деякі частини ноутбука та клавіатури, вміння безпечно поводитися при роботі з технікою, тощо) та вміння користуватися інтерфейсом віртуальних екскурсійних сторінок в Інтернеті.

Особлива увага приділяється дотриманню санітарно-гігієнічних норм при роботі дітей з комп’ютером та добору навчально-розвивальних комп’ютерних програм для дошкільників. Треба відмітити, що використання ІКТ в роботі з дітьми можливо не частіше 2 разів на тиждень для запобігання перенасичення специфічною інформацією та втрати зацікавленості до звичайних занять.

Автор: Виноградова Ганна Василівна,
вихователь-методист ДНЗ № 5 «Янтарний»,
м. Сніжне, Донецька область, Україна

Стаття розміщена в авторській редакції

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *