Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників. Навчальний посібник

Литература

В умовахФормування первинного економічного досвіду старших дошкільників. Навчальний посібник сьогодення одне з основних завдань навчально-виховного процесу полягає не в накопиченні навчальної інформації з окремих галузей знань, а насамперед у формуванні готовності до самостійного пошуку способів пізнавальної інформації, налагодження людських стосунків, взаємодії, спілкування й уже на цій основі збагачення власного запасу знань і досвіду. 

Особливості життя в сучасному соціумі вимагають зниження вікових меж для початку економічного виховання й соціалізації дітей як фундаментальної бази для подальшої економічної освіти, що є невід’ємною умовою успішної соціалізації взагалі.

Навчально-методичний посібник висвітлює особливості формування первинного економічного досвіду старших дошкільників. Представлено програму економічного виховання, конспекти занять з основ економіки, різноманітні дидактичні, ситуативні, сюжетно-рольові ігри та творчі завдання економічної спрямованості.

У запропонованих матеріалах розкриті таки положення: з’ясовано сутність поняття “первинний економічний досвід” та його місце в системі економічного виховання та соціалізації дошкільників; встановлено рівні сформованості первинного економічного досвіду в дітей старшого дошкільного віку на основі спеціально розроблених критеріїв оцінювання та показників; описано педагогічні умови формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності; представлено інформаційний банк ігор економічного змісту, творчих завдань для дітей старшого дошкільного віку та відповідні методичні рекомендації для вихователів дошкільних закладів.

У першому розділі (автором є А.В. Сазонова керівник експериментального майданчика на базі ДНЗ № 72 міста Луганська) представлені загальні характеристики процесу економічного виховання дошкільників, категоріальні ознаки первинного економічного досвіду. Другий розділ описує особливості організації педагогічної роботи з формування економічної досвідченості дітей і методики діагностування його рівнів сформованості у дошкільників. Також в цьому розділі запропоновано серії занять, ігор та творчих завдань (результати дослідження А.В. Сазонової). Матеріалами третього розділу є практичні розробки з досвіду роботи ДНЗ № 405 “Посмішка” міста Донецька (автори Т.П. Михайліченко, завідувач ДНЗ № 405 “Посмішка”, та Е.А. Кладієва, вихователь-методист).

Обсяг книги — 200 сторінок.

Скачать книгу

 

Оцените статью
Добавить комментарий